Karapınar Osmanlı'nın da mega projesiymiş


Karapınar, Anadolu'nun tabiat şartları en çetin yerinde kasaba olarak, 1560 yılında kurulmuştur. Osmanlı Devleti, kendi olanaklarıyla ayakta kalması mümkün olmayan bu yeri kalkındırmak maksadıyla, burada o günün mega projesi denilebilecek bir projeyi uygulamaya koymuş: Kasabanın içinde bir külliye yaptırıp buraya zengin vakıflar tahsis etmiştir. Diğer taraftan Karapınar'da iskânı özendirmek için burada yerleşenlere ekonomik ve idari özerklik tanımıştır.

Karapınar, Konya ovasında geniş alana yayılan Karapınar Sultan Selim Külliyesi'nin vakıf arazisinden elde edilen ve önemli miktarlara ulaşan gelirlerin toplandığı merkez haline getirilmiştir. Karapınar ve Karapınarlılar bu denli bol bir ekonomik imkanı tarihin hiçbir devrinde ellerine geçirememişlerdir. Ancak bu imkân, onların makus tâlihlerinin değişmesine yetmemiş, bu nedenle Karapınar günü-müze kadar hep küçük bir kasaba olarak kalmıştır. Kara talihinin değişmesi için günümüzde Karapınar'da Osmanlı dönemindekinden daha büyük projelerin uygulanmaya konması gerekir.
Yusuf Küçükdağ 

twitter/konyatarihi

0 yorum :