Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan su deposu ve hikayesi

Alaeddin su deposu ve kitabesi

Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan su deposu ve hikayesi
Konya'nın Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan su deposu 1320 Hicri (1902 Miladi) yılında, Çayırbağı suyunun Konya'ya getirilmesi ile Konya Valisi Ferid Paşa tarafından yaptırılmıştır. Konya mektupçusu Edirneli Bâcli'nin söylediği, Edirnekapılı Ali'nin hâkettiği talik yazı ile mermer kitabesi şöyledir :


twitter/konyatarihi

Alaeddin Tepesi üzerinde bulunan su deposunun konumu:

0 yorum :