15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 20 Eylül tarihinde başlıyor.

15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali gün gün programı
15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 20 Eylül tarihinde başlıyor.


30 Eylül 2018 tarihine kadar sürecek programlar Mevlâna Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi’nde 12 performans/konser ile icra olunacak.

Konserler, saat 20.30’da başlayacak ve vatandaşların katılımı ÜCRETSİZ olacak.

15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Programı ise şu şekilde:


20 Eylül 2018 Perşembe
Açılış Konseri: "10 Muharrem" TRT Özel Konseri
"Ehl-i Beyt Eşkına' / TÜRKİYE


21 Eylül 2018 Cuma
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu / TÜRKİYE
Daud Khan Sadozai Afganistan


22 Eylül 2018 Cumartesi
Düud Khan Sadozai / AFGANİSTAN

23 Eylül 2018 Pazar
Redwan El Asmar / FAS

24 Eylül 2018 Pazartesi
Daline Jabbour / LÜBNAN

25 Eylül 2018 Salı
Şems Topluluğu / İRAN
Sanat Yönetmeni Keyhsuru Pornazerı
Solist: Homayun Seceriyan

26 Eylül 2018 Çarşamba
Arianna Savall / İSPANYA

27 Eylül 2018 Perşembe
Kerkük Dedeler Yadiğarı Topluluğu / IRAK

28 Eylül 2018 Cuma
Zabit Nebizade / AZERBAYCAN

29 Eylül 2018 Cumartesi
Munojot Yo'lchiyeva / ÖZBEKİSTAN

29 Eylül 2018 Cumartesi
Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
Yer:Mevlana Kültür Merkezi. Sema Salonu Saat:19.00
"Sema Ayini" TÜRKİYE

30 Eylül 2018 Pazar
Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu / TÜRKİYEKonya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar YARAR'ın konu ile ilgili basın bülteni ise şu şekilde:

Değerli Basın Mensupları, Değerli Konuklar,


15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Basın Toplantısı’na hoş geldiniz.
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Hz. Mevlâna’nın 841. Doğum Yıldönümü Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 20 Eylül günü 20.30’da başlayacak ve 30 Eylül günü Hazret-i Mevlâna’nın Doğum Yıldönümündeki kapanış programıyla sona erecektir. 
15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali icra kurulu, bu yıl Hz. Mevlâna’nın; «Musıkî dinlemek Hak aşıklarının gıdasıdır» hikemî sözünü, ana tema-motto olarak belirlemiştir. Zira İslâm tasavvuf tarihinde Mevlâna kadar, müziğe ve semâya önem vermiş başka bir mutasavvıf yoktur. O’nun eserlerinde özellikle Divân-ı Kebîr adlı eserinde, müzik sadece müzik değil, aynı zamanda mânevi hallerin dilidir. Gündelik dilin anlatamadığı pek çok mânevi durum müziğin nağmesinde, sazendenin perdesinde ifadesini bulur.

Mevlâna’nın müzik ve semâ ile ilgisi kendisinden çok etrafındaki insanların halleriyle de ilgilidir. O, nefsin ve aklın terbiyesinde, gönlün yumuşatılmasında müziği bir araç olarak görür. Aynı bağlam içinde, sözleri inanca aykırı olmayan, nağmeleri de insanları tefekküre sevk edecek her müzik eseri O’nun meclisinde karşılık görür. O sadece müziği değil, müzisyeni ve ahlakını da seçer.  Divan-ı Kebir, Mesnevi adlı eserleri ile Menâkıbu’l-Arifin adlı eserde Mevlâna’nın müzik ve müzisyenle ilgili görüşleri açık olarak yer almaktadır.

Birkaç yıl önce dünyadaki büyük kültür ve müzik lobilerinin dünyanın en önemli mistik müzik festivallerinden  (Dünyanın en iyi 8. festivali) biri olarak tescil ettiği Konya Mistik Müzik Festivali, artık dünyanın hemen her yerinde bilinmekte, kendi alanındaki büyük organizasyonlarla yarışmaktadır. Konya MMF’nin “Dünyanın En İyi 8 Festivali”  arasında belirlenmesi,   kültür-sanat etkinlikleri açısından ülkemizin tanıtımına yönelik memnuniyet verici bir faaliyettir.

20-30 Eylül tarihleri, uzun bir süredir Türkiye’deki kültür ajandalarında da, Konya’ya ayrılmıştır. Bu yıl yine 20 Eylül’de başlayacak olan Festival için dünyadan ve Türkiye’den bize ulaşan rezervasyon bilgileri doğrultusunda Festival’in bu yıl da dolu dolu geçeceği öngörülmektedir.

Mistik Müzik Festivali, Konya ve medeniyetimiz için büyük bir değer olan Hazret-i Mevlâna ve Mevlevîlik Geleneği’nin Konya’ya katkısı açısından bambaşka bir öneme haizdir. Yıl içinde:
- Mayıs ayında Mevlana ve Ailesi’nin Konya’yı Teşrifi günlerinde yapılan «SUFİSİN» Sufi Sinema Günleri,
- Eylül ayındaki MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ ve - Aralık ayında yapılan «ŞEB-İ ÂRUS» Mevlana’yı Anma Törenleri ile beraber yılın üç farklı mevsiminde Konya turizmini hareketlenmekte, aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkileşim yoğunlaşmaktadır.
Dünyanın farklı coğrafyalarından, bugüne kadar 47 ülkeden 133 grup ile 715 sanatçının katıldığı Festival’in 15. Yılında İslam coğrafyasının en batısı ile en doğusundan ekipler ve sanatçılar bizimle birlikte olacaklardır. 
- Özbekistan, 
- Azerbaycan, 
- Afganistan, 
- İran, 
- Irak-Kerkük, 
- Lübnan, 
- Fas ve 
- İspanya’dan katılacak topluluk ve sanatçılara, Türkiye içinden farklı tasavvufi geleneklerin zikirleri ve ayinleri eşlik edeceklerdir. Ayrıca Anadolu’da halkın müzikal duyuşu, hissedişi içinde yer bulan irfanî söylemler de programda yer alacaktır.

Bundan önceki bazı yıllarda, özellikle mistik ekiplerin yoğun olarak yer aldığı festivalde geçen yıldan itibaren biraz daha kendi geçmişimize, gönül coğrafyamıza ve geleneğimize dönme hassasiyetimizin, bundan sonraki yıllarda da bu denge çerçevesinde devam edeceğini belirtmeliyim. Ayrıca bundan sonraki yıllarda, mümkün olduğunca İslam tasavvuf geleneğinin, Tekke musikisine ve dünyanın farklı mistik geleneklerine özellikle yer verilecektir. 

Mistik Müzik Festivali, şehrin turizmine hizmet ederken bir taraftan da şehrin kültürüne ve gelişmesine hizmet etmeli inancındayız. Bunu yaparken gözettiğimiz önemli hususlardan biri de Konya’nın İslam coğrafyasındaki müstesna yeridir.

Festivalin öncelikli olarak Türk-İslâm Coğrafyasının tümünü kuşatacak şekilde duyurulması ve tanıtılması için geçen yıl TRT (TRT 1, TRT Müzik, TRT World, TRT Avaz ve TRT Diyanet TV) ile başlattığımız birliktelik kapsamında, zaman zaman canlı ve festival sonrası kayıttan yayınlanması, daha büyük kitlelere ulaşılmasını sağlamaktadır. Daha önceki yıllarda da MMF’nin yayınlanmasında emeği geçen yerel Televizyon ve Medya kuruluşlarına teşekkürlerimi sunarım. Şüphesiz bu festivalin bugünlere ulaşmasında onların katkılarını göz ardı edemeyiz.     

15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin İcra Kurulu 
Mehmet USTA  (Vali Yardımcısı) 
Abdüssettar YARAR  (İl Kültür ve Turizm Müdürü) 
Mehmet Yünden (İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı) 
Mücahit Sami KÜÇÜKTIĞLI (Konya B.Belediyesi,  Kültür ve Sosyal İşler Daire Bşk.) 
Doç. Dr. Yasin BULDUKLU  (Sosyal Medya Danışmanı / N. E.Üni. Beşeri Bilimler Fak.)
Ali BEKTAŞ (Organizasyon Danışmanı / Konya B.Bel.  Kültür ve Sosyal İşler D. Pers.)
15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin Sanat Kurulu 
Abdüssettar YARAR - İl Kültür ve Turizm Müdürü /  Sanat Kurulu Başkanı
Ömer Faruk BELVİRANLI KTB Güzel Sanatlar Gnl Md. Yrd. / Sanat Kurulu Üyesi
Ahmet ÇALIŞIR – KTB Sanatçısı / Sanat Yönetmeni 
Doç. Dr.Mehmet GÖNÜL / Sanat Kurulu Üyesi
Doç Dr.Ubeydullah SEZİKLİ /  Sanat Kurulu Üyesi
Doç. Dr.Oğuz KARAKAYA / Sanat Kurulu Üyesi
Fahri ÖZÇAKIL / Sanat Kurulu Üyesi
15. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nde Ülkemizden katılacak TRT ve 2 topluluğun yanı sıra 8 ülkeden sanatçılar yer alacaktır. 20 – 30 EYLÜL 2018 tarihleri arasındaki festival kapsamında 11 günde 12 performans gerçekleştirilecektir. 

Ehl-i Beyt Aşkına adlı TRT ile ortaklaşa yapacağımız Açılış Konseri ile 25 Eylül 2018 tarihinde İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan’ın konseri, Selçuklu Kongre Merkezinde yapılırken diğer konserlerimiz MKM Sultan Veled Salonu’nda icra olunacaktır. Halka açık, ücretsiz olan konserlerimiz saat 20.30 da başlayacaktır.  
Önceki yıllarda 20-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Konya Mistik Müzik Festivali bu yıl 15. olması ve 20 Eylül tarihinin ‘Aşure Günü’ oluşu münasebetiyle bu yıl 20 Eylül tarihinde başlayacaktır. TRT 1 tarafından hazırlanan ve festivalin açılış konseri olan ‘Ehl-i Beyt Aşkına’ adlı konser, TRT 1 tarafından canlı olarak yayınlanacaktır.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 100 Adet Billboard ve 200 Adet  CLP ile hazırlanan görsel materyaller ile programlar, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Konya şehir içi ulaşımındaki 700 otobüs,  500 minibüs ile tramvaylarda dijital tanıtım materyallerimiz yer almaktadır.

Günümüzde sosyal medyanın etki ve yönlendirme gücü dikkate alınarak, Necmettin Erbakan Üniversitesi AKADEMEDYA grubu ile müşterek çalışmalarımız bu yıl da devam edecektir. AKADEMADYA’nın hazırladığı ve yönettiği;
- www.facebook.com/konyamistikmuzikfestivali
-www.twitter.com/MistikMuzikFest
- www.instagram.com/mistikmuzikfestivali adlı sayfalardan Mistik Müzik Festivali ile ilgili gelişmeler takip edilebilir.
15. Uluslararası Mistik Müzik Festivali’nin ülkemizin ve İslam âleminin birliğine, dirliğine vesile olması temennisiyle, 
- Sayın Bakanımız MEHMET NURİ ERSOY’a 
- Sayın Valimiz YAKUP CANBOLAT’a, 
- Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY’a,  
- Sayın TRT Genel Müdürümüz İBRAHİM EREN’e. 
- Sayın Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet PEKYATIRMACI’ya, şükranlarımı sunarım.
Ayrıca her zaman ve her konuda bizleri yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen Konya Basın Yayın Kuruluşlarına, yine bizleri destekleyen hizmet sponsoru kuruluşlarımız; 
AL BARAKA TÜRK,
BAYIR DİAMOND HOTEL, 
RAMADA PLAZA KONYA, 
SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ İŞLETMESİ,
TÜRK HAVA YOLLARI ve 
ÇİÇEK TURİZM’in değerli yöneticilerine ve mesai mefhumunu dikkate almadan büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim." 
0 yorum :