Konyalılar kızgınken nasıl cümle kurar?Sidivakgasına uğrayasıca

Naha olmaz Gomaz ol nalıgırık

Baha gudur da dağlara çık da muzullara uğrayıb başına çok gessin

Gara yerin dibine girmeye koymaya ermeye emi.

Aadın başın tahdana gessin imi:

Dökülegalma imi

Naha vurgunu ying gelesice

Len nedi ağzını ayırın hay yallı gahrolmayasıca sana varacağıma gara gara canavarlara varaydımda

Döküle galma emi, gak bak hala oynaşır eşşek sıpası, tüüü allah gahritmeye seni

Accazlara gala

Yanı gara gelesice

Tahtana tenesirine gelde mezarda gicir gicir yun inssallah

Naha zıkkımın kökünü iç de içmez gomaz ol imii gahrolmayasıca gavır

Olmaz gomaz olasıca

Adı batasıca

Başına benden böyük daş düşsün.

Yimez gomaz ol,

Gelmez gomaz ol ilaha

Virmez gomaz ossun o...

Zınarıyon zınarıyon, avkalayınca da hömeriyon

Doğmuya düremiye irişme de vurguncazın yiğin gessin olmaz gomaz ol da garayirin dibine ol gavır tooumu

Boynu boğazının altında kalasıca

Odun ocağın kör kalmasın emiiiii kör olasıca

NahA bu goca tarlada sıcacak yer bulama emi ..gavur sıpası

Gızıl gurtlara uğrayasıca köpek

Sesin senelsin adı sanı gara yirin dibinden çığırılasıca gapın gara daşınan gayılsın devrilalasıca

Odun ocağın kör galsın irmanı yonanın sıpası

Yafıdının sıpası

Ümüğünü sıkarım gavur sıpası kara yerin dibi

Magzıllara galıp ta ısgatlara galmayasıca

Şedde çikarman yörün gidin len şurdan

Kaynak: Konya İçin Elele Facebook Sayfası

0 yorum :