1923 yılında Konya'da 20 adet han bulunmaktaydı. Bu hanların isimleri ise şöyle:

Konya'da bulunan hanların listesi


1923 yılında Konya'da 20 adet han bulunmaktaydı. Bu hanların isimleri ise şöyle:

Mecidiye Hanı
Çopurzade Hanı
Terkenlioğlu Hanı
Bakırcı Nuri Hanı
Maarif Hanı
Türbe Hanı
Abdürrahimzadeler'in Hanı
Hacı Vahapoğlu Hanı
İhtisap Hanı
Abdülhayzade Hanı
Esat Efendi Hanı
Silleli Hacı Osman Hanı
Zincirli Han
Bakkalbaşı Hanı
Kazım Hüsnü Bey Hanı
Hacı Tevfik Efendi Hanı
Armağanzade Hanı
Gevrakizade Hanı
Eğri Han
Recepoğlu Hanı

Konya Rehberi 1923
Çeviri: Mehmet Ali Uz

0 yorum :