Alaaddin Tepesi hikayesi


Söylenenlere göre Sultan Alaaddin Keykubat bir saray yaptırmak ister ama bu sarayın büyükçe bir tepede ve şehre hakim konumda olmasını ister tabi böyle bir yer bulunmamaktadır her yer dümdüz.Hemen sultan ferman çıkarır herkesin toprak vergisi olarak toprak getirip bir yere yığmasını ister bütün halk kağnılarla çuvallarla getirdiği toprağı bir bölgeye yığar ve büyükçe bir tepe oluşturur ve bu tepeye ALAADDİN TEPESİ adını verirler.

Alaaddin tepesinin 2 özelliği vardır: 

1.Sıkıştırılmamış toprak olmasından dolayı çevresinden gelen etkilerle sürekli kayma halindedir.
2. Alaaddin tepesi dünyanın en büyük kavşağı konumundadır.

9 Hektar alanı kapsayan "Alaaddin Tepesi", Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 13.11.1982 tarih ve A-3861 sayılı kararı ile  "arkeolojik, tarihsel ve doğal sit alanı" olarak belirlenmiştir.

0 yorum :