1906 yılı Konya nüfus dağılımı (Kemal H.Karpat'a göre)

1906'da Konya'daki din ve ırklar

1906 yılı Konya nüfus dağılımı (Kemal H.Karpat'a göre)


1906'da Konya'da Müslümanların dışında Kazaklar, Rumlar, Ermeniler ile çeşitli ırk ve dinlerden yaklaşık 506 bin kişi yaşıyordu.


Kaynak: twitter/tarihikonya

0 yorum :